Studieverslag De tweedeling doorbreken - Een inclusieve benadering van de agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid in Nepal en Myanmar

Dit verslag bevat de bevindingen van een onderzoek naar een voor LGBT+ inclusieve aanpak van conflicten en de agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid. In de studie is gekeken naar de specifieke ervaringen van LGBT+-personen in Myanmar en Nepal. Hoewel de twee contexten sterk verschillen, werden enkele overeenkomsten vastgesteld in de problemen waarmee de LGBT+-gemeenschappen in beide landen worden geconfronteerd, waaronder identiteit en burgerschap, sociale stigmatisering, geweld en uitsluiting, gebrek aan gelijke deelname aan de besluitvorming en gebrek aan gelijke economische kansen. Het verslag onderzoekt ook de verbanden tussen de WPS en LGBT+-kwesties in de WPS en de bredere gendergelijkheidsagenda in beide landen.