Toolkit Bescherming van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers Hoe diplomatieke missies kunnen ondersteunen

Toolkit: Bescherming van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers: Hoe kunnen diplomatieke missies ondersteunen?

Voor deze toolkit hebben Women Human Rights Defenders (WHRDs) uit Afghanistan, Burundi, Uganda, Guatemala, Libië en Kenia en hoofden van verschillende Nederlandse missies een praktische set aanbevelingen uitgewisseld om WHRDs wereldwijd beter te beschermen en te ondersteunen.

Deze uitwisseling werd gefaciliteerd door WO=MEN Dutch Gender Platform, PeaceBrigades International en Cordaid. Al met al onderstrepen de aanbevelingen het belang van het begrijpen van en rekening houden met de ervaringen van WHRDs in specifieke omstandigheden of omgevingen, terwijl tegelijkertijd erkend wordt dat de obstakels en uitdagingen waar WHRDs in verschillende landen en regio's mee te maken hebben vergelijkbaar zijn.