Website Artikel Alliantie voor Verandering van Binnenuit

De 'Alliantie voor verandering van binnenuit' werkt sinds 2018 aan gelijkheid, veiligheid en acceptatie van vrouwen en LHBTI+'ers met een focus op migranten- en vluchtelingengemeenschappen in Nederland. Dit doen zij van 'binnenuit'; de Alliantie door en voor mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond heeft in de periode 2018-2020 meer dan 700 bijeenkomsten georganiseerd.

Vind het artikel hier

Copyright foto: Alliantie Verandering van Binnenuit/Movisie Utrecht