Subresultaat 4.1

De fysieke, mentale en psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes wordt verbeterd, zowel binnen als buiten humanitaire en onstabiele situaties

Subresultaat 4.2

De sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes wordt verbeterd, zowel binnen als buiten humanitaire en onstabiele situaties

Subresultaat 4.3

De humanitaire respons is conflictgevoelig, genderbewust en waar mogelijk gendertransformerend, met lokale vrouwenorganisaties en -netwerken in de voorste gelederen

Gendertransformerende hulp

Hulpverlening tijdens acute crises en noodsituaties en hulp bij wederopbouw en herstel op lange termijn voor vrouwen en meisjes moeten gebaseerd zijn op hun daadwerkelijke behoeften. Wij streven naar gendertransformatieve humanitaire hulp, die bijdraagt tot de empowerment van vrouwen en meisjes. Voorzien in de basisbehoeften van vrouwen in al hun diversiteit is een eerste stap naar deelname en leiderschap van vrouwen in humanitaire hulpverlening, vredesprocessen, wederopbouw en herstel. Wij werken aan gendergevoelige, genderresponsieve en gendertransformatieve humanitaire hulp die lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning omvat, en rekening houdt met de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes.

Lees hier meer over de bijdragen van de NAP1325-gemeenschap aan noodhulp, herstel en wederopbouw .