Nederland organiseert tweede internationale Jemen-forum in Den Haag

Dit jaar zal in samenwerking met het Sana'a Center for Strategic Studies het tweede Yemen International Forum plaatsvinden in Den Haag, Nederland van12 tot15 juni 2023.

Georganiseerd door het Sana'a Centrum, dient het Jemen Internationaal Forum als een manier om de dialoog tussen Jemenieten en de internationale gemeenschap te bevorderen in een gezamenlijke inspanning om een vredesproces te ondersteunen dat ten goede komt aan alle Jemenieten. Het biedt een veilige en neutrale ruimte voor Jemenieten om hun problemen aan te kaarten, oplossingen te zoeken en te discussiëren met de internationale actoren die ook werken aan een oplossing voor de Jemenitische crisis.

Voortbouwend op de resultaten van de eerste YIF, zal een verscheidenheid aan lokale en internationale actoren die betrokken zijn bij het Jemenitische dossier, waaronder vertegenwoordigers van Jemenitische politieke partijen, minderheidsgemeenschappen en maatschappelijke organisaties, deskundigen en internationale gezanten en diplomaten, opnieuw samenkomen om verschillende onderwerpen rond de Jemenitische crisis te bespreken.

Waleed Alhariri, de directeur van het Sana'a Center voor YIF 2023, zei dat het houden van het forum in een ander land elk jaar de kerngedachte weerspiegelt dat het YIF de relatie van Jemen met de wereld opnieuw kan vormgeven.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Sana'a Center for Strategic Studies is een onafhankelijke denktank die streeft naar verandering door kennisproductie met een focus op Jemen en de omliggende regio.