Call for interest WPHF WHRD window - advocacy support

Het WPHF loket voor Women Human Rights Defenders (WHRDs) Advocacy Support regeling is nu open voor aanvragen.

Door middel van Advocacy Support heeft het WPHF Venster voor WHRDs tot doel de inspanningen van WHRDs uit door conflict en crisis getroffen landen te ondersteunen in het bevorderen van mensenrechten en vrede door hen directe logistieke ondersteuning te bieden (DSA, Vertolking, Vluchten) om zinvol deel te nemen aan nationale, regionale en internationale bijeenkomsten, evenementen en besluitvormingsprocessen die gerelateerd zijn aan hun werk.

Geïnteresseerde WHRD's kunnen zich als delegatie of als individu rechtstreeks aanmelden via de WPHF website: https: //wphfund.org/whrds-advocacy/ of per e-mail naar: WPHF-WHRD@unwomen.org. Aanvraag templates zijn beschikbaar in het Arabisch, Frans, Spaans, Engels, Dari, en Pashto.

Voor meer informatie, bezoek de WPHF website: https: //wphfund.org/whrds/