Verslag halfjaarlijks NAP1325 ondertekenaarsevenement 12 juni

We kijken terug op een inspirerende editie van het tweejaarlijkse evenement voor ondertekenaars van het NAP1325 op 12 juni op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze keer gericht op de bescherming van vrouwen en meisjes in en uit conflictgebieden.

We bedanken de moderator en alle sprekers voor hun waardevolle inzichten over de bijdragen van de Nederlandse overheid en maatschappelijke organisaties aan het bestrijden van straffeloosheid voor conflictgerelateerd seksueel en gendergerelateerd geweld (CRSGBV) en het ondersteunen van overlevenden van CRSGBV. We bedanken ook iedereen die aanwezig was bij dit evenement, het was goed om jullie weer te zien. Laten we blijven samenwerken om ons gezamenlijke werk voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid in Nederland en daarbuiten te verbeteren!

Voor degenen die het gemist hebben of er niet bij konden zijn, kun je hier een kort verslag lezen met de belangrijkste punten uit de panelgesprekken en hieronder vind je een prachtige foto-impressie van het evenement.

Als onderdeel van het evenement bereidde mevrouw Nadia Zosym, hoofd van het kantoor van de regeringscommissaris voor gendergelijkheidsbeleid in Oekraïne, een videoboodschap voor het publiek voor. U vindt haar boodschap hier:

Mevrouw Zosym verwijst naar verschillende hulpmiddelen om Oekraïense overlevenden van conflictgerelateerd seksueel geweld te ondersteunen. U vindt deze hulpmiddelen hier:

  1. Flyers van het Reddingscentrum:https://drive.google.com/drive/folders/1HoHL8GuOeH3o9h37N9sWvnJoosoZ_xbY
  2. Video's (Video 1. Wat is geweld in oorlogssituaties en hoe wordt het juridisch gekwalificeerd? Video 2. Wat is geweld in oorlogssituaties en hoe ga je er psychologisch mee om?) https://drive.google.com/drive/folders/1PJgHTQ_gmOaj5q-HSAawtHcjSas5dFCJ?usp=sharing
  3. Dezelfde video's in het Engels: https://drive.google.com/drive/folders/11lrGStU3sw0ZUVOg5YIqlrtUIkHXLT3q?usp=share_link
  4. Het Help-platform: https://www.help-platform.in.ua/