WPHF Call For Proposals in Sudan

Het WPHF heeft een nieuwe Call For Proposals uitgezet voor het indienen van voorstellen in Soedan ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die werken aan conflictoplossing, vredesopbouw en herstel, en ter versterking van de rol van maatschappelijke organisaties bij het pleiten voor en het afleggen van verantwoording over WPS-afspraken met lokale vrouwen en organisaties die opkomen voor de rechten van jonge vrouwen.

De deadline voor het aanmelden is 28 november: https://wphfund.org/call-for-proposals-in-sudan-2/