New Women Connectors (NWC)

https//www.newwomenconnectors.com/

Database

Name of organization/institution

New Women Connectors (NWC)

Name of your focal point

Anila Noor (Managing director)

Email of your focal point

anoor@newwomenconnectors.com

Website URL

https//www.newwomenconnectors.com/

Organization details

Maatschappelijke organisatie

Description of your organization/institution

New Women Connectors (NWC) is een Europese sociale veranderingsbeweging die opkomt voor feministische idealen. Zij is opgericht in maart 2019 en wordt geleid door migranten- en vluchtelingenvrouwen met diverse achtergronden, die gemeenschappelijke ervaringen en krachten delen. NWC streeft naar ras- en gendergelijkheid. We geloven dat we door onze expertise en ervaringen te gebruiken, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van beleid dat van invloed is op de gemeenschap. Daarom werken we eraan om vluchtelingen en migranten te empoweren en te betrekken, zodat overheden door hun zinvolle participatie doelgerichter en effectiever beleid kunnen maken. New Women Connectors rust op drie pijlers. Als we het hebben over "nieuw", richten we ons op mensen die nieuw zijn in Europa, gecategoriseerd als vluchtelingen, migranten, mensen zonder papieren en staatlozen en hun diaspora. We vermelden ook "vrouwen" om de specifieke problemen waarmee zij te kampen hebben zichtbaar te maken, zoals beperkte toegang tot middelen of kansen, vooringenomen meningen en de perceptie van hen als slachtoffers. Als "connectoren" wijzen wij op de actieve en oprechte betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen, om ervoor te zorgen dat onze stemmen worden gehoord en met onze behoeften rekening wordt gehouden.

Description of your main WPS related activities

Ons belangrijkste doel is om vluchtelingen en migranten in staat te stellen contact te leggen met elkaar en met beleidsmakers om beleid en processen die hen aangaan uit te dagen, vorm te geven en te veranderen. Bij NWC hebben we een samenleving voor ogen die onze expertise en bijdragen erkent en waardeert. Ook geloven we in gelijke toegang tot macht en het vermogen om de samenleving vorm te geven door middel van onze unieke perspectieven en ervaringen. De organisatie zet zich in voor de rechten en behoeften van vluchtelingen en migranten, met bijzondere aandacht voor vrouwen. Onze overkoepelende doelstelling is het bevorderen van een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving die empowerment bevordert en diversiteit omarmt. Daartoe nemen wij actief deel aan diverse Europese programma's die de betrokkenheid van onze gemeenschappen moeten vergroten, zoals het MILE-project. Wij hebben met name initiatieven ontwikkeld zoals Cities ForHer en Leading Resilience, die nieuwkomers en migranten verbinden met gastgemeenschappen, met een sterke focus op vrouwen. Momenteel werken we samen aan de oprichting van een Refugee-led Network in Nederland en zijn we lid van talrijke lokale en Europese netwerken. Daarnaast geven we trainingen over zinvolle participatie, wat volgens ons een integraal onderdeel is van authentieke betrokkenheid.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidinggevende functies, en vrouwen nemen in gelijke mate en op zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, protec

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor zinvolle participatie van vrouwen- en diaspora-organisaties, mensenrechtenactivisten en vredesopbouwers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Beleid, Belangenbehartiging

Description/comments

NWC werkt nauw samen met Betekenisvolle participatie, een aanpak die mensen met levenservaring betrekt, ervoor zorgt dat we gericht blijven op resultaten en programma's creëert die volledig rekening houden met de behoeften en belangen van de levens die we willen beïnvloeden. Het stelt mensen in staat om, met een genderbewuste aanpak, deel te nemen aan de besluitvorming, de uitvoering van oplossingen of een combinatie daarvan. Het opleidingspakket dat aan instellingen en organisaties wordt aangeboden, is gebaseerd op een systeemveranderingsaanpak, waarbij we luisteren, in gesprek gaan, ontdekken en ons aanpassen met behulp van innovatieve concepten die u helpen de rigide systemen waarin u werkt te beïnvloeden. Deze opleiding zorgt ervoor dat vluchtelingen en migranten, in het bijzonder vrouwen, een effectieve en duurzame stem hebben in de beleidsvorming, en dient als hulpmiddel om u te helpen uw volledige potentieel als veranderingsagent te realiseren.

Country/Region

Nederland en Europa.

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

5 jaar - 2025