VOND (The Darfur Women Organization in The Netherlands)

https://www.stvond.nl

Database

Name of organization/institution

VOND (The Darfur Women Organization in The Netherlands)

Website URL

https://www.stvond.nl

Organization details

VN-systeem/multi-lateraal

Description of your organization/institution

VOND is in 2005 opgericht met als belangrijkste doel het creëren van een platform voor vrouwen om actief te zijn en invloed uit te oefenen op verandering, vrede en verzoening. VOND ondersteunt de inspanningen van vrouwenorganisaties in Nederland en Soedan in het algemeen en Darfur in het bijzonder, waarbij alle leden van de samenleving volledig participeren en in staat zijn om hun capaciteiten en ambities te ontwikkelen. VOND streeft naar het creëren van een stimulerende; sociaal economische omgeving voor de jeugd en versterking van de gemeenschap.

Description of your main WPS related activities

VOND heeft verschillende projecten over WPS uitgevoerd; in Nederland, een symposium in 2006 over "De rol van vrouwen in vredesopbouw en verzoening. In Soedan en Darfur: een vijfdaagse opleidingscursus in Khartoem over de versterking van de participatie van vrouwen uit Darfur in het politieke proces, de oprichting van een opleidingscentrum in Nyala voor vrouwen en jongeren in 2009. Voorts zijn de door het NAP1325 gefinancierde projecten een proefprogramma inzake "vrouwelijk leiderschap en politieke participatie" in 2013, een programma inzake vrouwelijk leiderschap en vredesopbouw; "LEAP" in 2015/2016, en een jeugdproject "Jeugd voor sociale cohesie" binnen het programma "P4ALL" in Zuid-Darfur in 2018-2020.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee verband houdend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsmede mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, waaronder seksueel en gendergebaseerd geweld, 4. Hulp, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment.

Type of Investment

Belangenbehartiging

VOND is actief in het pleiten voor WPS door middel van ons lidmaatschap van organisaties zoals PV DV, Wo=men en bijdrage aan NAP gemeenschap, lobbygroep en OB. VOND streeft ernaar om bij te dragen aan alle gebieden van de UNSCR1325, maar door gebrek aan financiering op dit moment, is het team niet in staat om bij te dragen aan de andere gebieden en resultaten.

Country/Region

Nederland, Soedan, Darfur

Time Frame

5 jaar - 2025