War Child Holland

https://www.warchild.nl

Database

Name of organization/institution

War Child Holland

Website URL

https://www.warchild.nl

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

War Child Nederland werkt aan onderwijs, bescherming en geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning voor kinderen die zijn getroffen door oorlog.

Description of your main WPS related activities

- Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtssystemen door kennisoverdracht, de ontwikkeling van vaardigheden, het ter beschikking stellen van netwerken en ondersteuning van het maatschappelijk middenveld en de gemeenschap in ruimere zin - We bereiken een betekenisvolle deelname van vrouwen en meisjes en vrouwenrechtenorganisaties aan besluitvormingsprocessen op lokaal, nationaal en internationaal niveau - Versterkte verantwoordingsplicht voor de rechten van vrouwen en meisjes op nationaal en internationaal niveau door maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij het aanvechten van de politieke en wettelijke kaders die de civiele ruimte beperken - Er wordt een genderlens toegepast op elke (re)organisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsvoering met betrekking tot vrede en veiligheid.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsmede mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld, 5. Mainstreaming van de WPS - Bij elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid wordt een genderdimensie gehanteerd

Type of Investment

Belangenbehartiging, Beleid, Progammitisch

Country/Region

bezet Palestijns gebied (Westelijke Jordaanoever, Gazastrook en Oost-Jeruzalem)

Time Frame

5 jaar - 2025