DRCongo à la carte , DRCC foundation

Database

Name of organization/institution

DRCongo à la carte , DRCC foundation

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

Stichting DRCC is een door vrouwen geleide non-profit organisatie die sinds 2014 gevestigd is in Den Haag. Het belangrijkste doel van DRCC is om te pleiten voor een zinvolle participatie en integratie van de Congolese diaspora in de Nederlandse gemeenschap en om te lobbyen voor vrede en de wederopbouw van de post-conflict gebieden.

Description of your main WPS related activities

In samenwerking met het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en de overheid lobbyen en netwerken wij voor de implementatie van een nationale pijler van de Nederlandse WPS-agenda. Verder participeren we in de NAP landengroep om te komen tot programma's die bijdragen aan het verbinden van actoren op de WPS in het focusland en Nederland. De implementatie van de WPS-agenda in rurale post-conflictgebieden vormt de kern van onze programma's.

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee verband houdend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 4. Hulpverlening, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor gelijke en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes, 1.2 Steun voor zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesstichters die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid

Sub-outcome 2

2.1 Voorrang wordt gegeven aan lokale, multidimensionale vreedzame conflictpreventie

Sub-outcome 4

4.2 Verbetering van de sociaal-economische positie van vrouwen en meisjes

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Belangenbehartiging, Progammitisch

Description/comments

Om een zinvolle participatie van vrouwen en meisjes van de diaspora in de Nederlandse gemeenschap en het focusland te bereiken, netwerken we en pleiten we bij rolmodellen en beleidsmakers voor een inclusief gender-sensitief beleid. We dragen bij aan vrouwelijk leiderschap in het focusland door programma's die vrouwen en meisjes in staat stellen vaardigheden te verwerven die hun leiderschap en sociaaleconomische empowerment verbeteren. Daarom zijn programma's en projecten op het gebied van beroepsopleiding en ondernemerschap van cruciaal belang om de WPS-problematiek aan te pakken.

Country/Region

Democratische Republiek Congo, DRC Nederland

5 jaar - 2025