Tearfund (incomplete)

Database

Name of organization/institution

Tearfund

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your main WPS related activities

Tearfund zet zich in om mensen te helpen zich te ontworstelen aan armoede en onrechtvaardigheid. We bieden noodhulp waar dat nodig is, en bouwen wereldwijd aan duurzame ontwikkeling waardoor gemeenschappen weer kunnen opbloeien. Tearfund werkt altijd samen met lokale partnerorganisaties. Zij kennen de context en kunnen als geen ander met de lokale bevolking een menswaardig bestaan opbouwen. Wij zien mogelijkheden voor religieuze actoren om bij te dragen aan de ontwikkeling van een gemeenschap. Daarom betrekken we kerken en anderen waar mogelijk en relevant. De gewenste ontwikkeling is afhankelijk van de lokale situatie. Maar in elk programma bouwen wij op vier drijvende krachten, waardoor brede duurzame verandering kan worden bereikt, op economisch, fysiek, emotioneel en relationeel gebied.

Strategic outcome

2. Preventie - Conflictpreventie en het voorkomen van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee samenhangend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsook mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en afdwingbaar

Sub-outcome 2

2.2 Beleid inzake de bestrijding van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme eerbiedigt de operationele ruimte van vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers

Sub-outcome 4

4.1 Verbetering van de lichamelijke, geestelijke, psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes, 4.2 Verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes

Sub-outcome 5

5.3 Organisaties hanteren positieve gendernormen; specifieke aandacht voor de rol van mannen en jongens

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Progammitisch

Country/Region

DR Congo, Ethiopië, Irak, Nigeria, India, Nepal

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

3 jaar - 2023, 5 jaar - 2025