WILPF Nederland

https//www.wilpf.nl

Signatory until Dec 2023

Database

Name of organization/institution

WILPF NL

Website URL

https//www.wilpf.nl

Organization details

Maatschappelijke organisatie

Description of your organization/institution

Women's International League for Peace and Freedom is de oudste wereldwijde organisatie van vrouwen voor vrede en vrijheid, opgericht in 1915 in Den Haag door vrouwen uit Europese landen en de VS. Vandaag de dag is WILPF een ledenorganisatie met zo'n 40 nationale afdelingen op alle continenten en hoofdkantoren in Genève en New York. De organisatie is geaccrediteerd bij de VN Commissie voor de Status van Vrouwen en werkt voornamelijk in drie internationale programma's Ontwapening (inclusief nucleaire ontwapening), Mensen/Vrouwenrechten en Vrouwen Vrede en Veiligheid (WPS). WILPF NL is de Nederlandse afdeling van WILPF Int., een kleine NGO met ongeveer 40 leden, alleen vrijwilligers en geen externe financiering. Wereldwijd werkt het ter ondersteuning van de 3 internationale programma's.

Description of your main WPS related activities

WILPF en WPS/NAP 1325 Sinds de goedkeuring van Resolutie 1325 door de VN-Veiligheidsraad en de ontwikkeling van Nationale Actieplannen speelt WILPF International een centrale rol in de WPS- en 1325-scene en WILPF NL-leden hebben deelgenomen aan de vormgeving en implementatie van alle Nederlandse NAP's, net als andere secties in hun eigen land. Met betrekking tot het Nederlandse NAP en in samenwerking met WILPF Int. pretendeert WILPF NL bij te dragen aan het algemene doel van versterking van de WPS. Omdat WILPF NL een kleine organisatie is met alleen vrijwilligers kiezen we onze programmatische focus op basis van urgente ontwikkelingen en werken we samen met andere Europese secties. Daarom zijn onze belangrijkste inspanningen gericht op ontwapening, het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens, militaire budgetten en Nato-uitbreidingsplannen. In lijn met onze focusgebieden streven we ernaar om meer specifiek bij te dragen aan NAP 3.3 subresultaat om de implementatie van artikel 7.4 van het Wapenhandelsverdrag te verbeteren. Onze activiteiten omvatten informatieverspreiding en bewustwording (4-maandelijks magazine), lobbyen, campagne voeren samen met gelijkgestemde actiegroepen, Ngo's en platforms, nationaal en internationaal. We onderhouden ook rechtstreeks contact met onze WILPF-afdeling in Colombia LIMPAL, mede-uitvoerder van een door het NAP gefinancierd project.

Strategic outcome

3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, evenals mannen en jongens, in en uit conflictsituaties worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, waaronder seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten zijn gewaarborgd en afdwingbaar

Sub-outcome 3

3.3 De uitvoering van artikel 7, lid 4, van het Wapenhandelsverdrag is verbeterd

TYPE OF INVESTMENT

Belangenbehartiging

Country/Region

Nederland

TIME FRAME

2 jaar - 2022