Jaarverslag 2022 van DRCC en JEBK Onderwijs voor Gender, Vrede en Behoud in landelijke conflictgebieden in Oost-Congo

DRCC en JEBK versterken vrouwen en jongeren uit inheemse gemeenschappen/etnische minderheden in landelijke conflictgebieden in het oosten van de DRC. Zij doen dit door een combinatie van beroepsopleiding, milieu-educatie en bewustmaking van de UNSCR's 1325 en 2250. De mensen leren over het behoud van de biodiversiteit en het herstel van bossen in kwetsbare omgevingen, waarbij wordt voortgebouwd op de lokale kennis van inheemse vrouwen. Het JEBK Community House biedt daarbij een veilige ruimte voor vrouwen en jongeren om samen te komen.