Studieverslag Colombiaans leiderschap en participatie van slachtoffers en overlevenden in informele overgangsjustitie

Dit rapport van Impunity Watch beschrijft de manieren waarop organisaties van slachtoffers en overlevenden in Colombia proberen deel te nemen aan formele en informele processen van overgangsjustitie.Met een focus op vrouwenorganisaties die zich resoluut inzetten voor de bestrijding van straffeloosheid, het uitoefenen van druk op instellingen om seksueel geweld en wreedheden begaan tegen vrouwen aan te pakken, genezing en empowerment van slachtoffers en jongeren, en een meer integrale benadering van genoegdoening. Het beschrijft de fundamentele rol van vrouwenorganisaties hierin en de centrale rol van genderrechtvaardigheid in hun strijd.
De studie richt zich verder op de impact van genderactivisme in termen van verandering, traumaverwerking en autonomie van organisaties. Speciale aandacht gaat uit naar de relatie tussen maatschappelijke organisaties en justitiële instellingen, en het gebrek aan strategische communicatie tussen formele mechanismen en gemeenschappen, wat het wantrouwen van slachtoffers ten opzichte van de overgangsjustitiële instellingen versterkt.