Fonds voor openbare ruimte en Flex-optie van het Fonds voor openbare ruimte

Het Nederlandse Fonds Burgerlijke Ruimte (CSF) en de Flexoptie van het Fonds Burgerlijke Ruimte (CSF-Flex) zijn instrumenten binnen het Nederlandse beleidskader 'Versterking Maatschappelijk Middenveld - Kracht van Stemmen'. Naast de ontwikkeling van de Strategische Partnerschappen was het een bewuste keuze om ambassades de mogelijkheid te bieden directe steun te bieden aan lokale maatschappelijke organisaties. Deze directe steun versterkt de lokale eigen inbreng en het lokale leiderschap, versterkt het wederzijds leren en vergemakkelijkt het netwerk van ambassades.

Het CSF staat open voor de landen die in de BHOS-beleidsnota worden genoemd. Het gaat om Afghanistan; Algerije; Bangladesh; Benin; Burkina Faso; Burundi; Egypte; Ethiopië; Ghana; Irak; Indonesië; Jemen; Jordanië; Kenia; Libanon; Libië; Mali; Marokko; Mauretanië; Mozambique; Niger; Nigeria; Uganda; Palestijnse Gebieden; Rwanda; Senegal; Sudan; Somalië; Tunesië; Tsjaad; Zuid-Sudan.

Het CSF-Flex staat open voor aanvragen van ambassades in alle OESO-DAC-landen (met uitzondering van de hogere-middeninkomenslanden).

De thematische gebieden die in het beleidskader "Versterking van het maatschappelijk middenveld" worden genoemd en relevant zijn voor het GSK, zijn beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, handel en/of duurzame waardeketens, voedselzekerheid, duurzaam waterbeheer en/of WASH (water, sanitaire voorzieningen en hygiëne), vrouwenrechten en gendergelijkheid, vrijheid van meningsuiting of godsdienst en overtuiging, gelijke rechten voor LGBTQI+, vrede, recht en orde.

De totale jaarlijkse begroting voor het GSK (2021-2025) bedraagt 10 miljoen euro, inclusief 1 miljoen euro voor de FLEX-optie. Vanaf januari 2022 is als gevolg van een amendement van het Parlement tot herziening van de BHOS-begroting voor 2022 een extra budget van 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de flex-optie van het GSK in 2022. Daarom worden de ambassades uitgenodigd om gebruik te maken van deze unieke kans en gedurende het hele jaar 2022 voorstellen in te dienen voor het CSF-Flex (zolang er voldoende budget beschikbaar is).

Meer informatie vindt u hier.