Voorkomen van mensenhandel door vluchtelingen uit Oekraïne

De Russische invasie van Oekraïne heeft geleid tot de grootste volksverhuizing in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Georganiseerde criminele groepen en individuele profiteurs maken van de onrust gebruik om kwetsbare Oekraïners als doelwit te kiezen voor seksuele en arbeidsuitbuiting.

Om beter te begrijpen welke groepen mensen in het bijzonder risico lopen en waarom, heeft Freedom Fund samen met La Strada International, een Europees platform van NGO's tegen mensenhandel, een snelle beoordeling gemaakt van de huidige hiaten in de aanpak van mensenhandel.

Uit het onderzoek van La Strada, dat de afgelopen twee maanden is uitgevoerd, blijkt dat niet-begeleide kinderen, mensen zonder papieren en mensen die geen toegang hebben tot de tijdelijke bescherming die in de EU-landen wordt geboden, het grootste gevaar lopen. En de gevaren zullen toenemen naarmate de oorlog voortduurt: meer mensen zullen binnen Oekraïne ontheemd raken, waardoor de toegang tot diensten en bestaansmiddelen steeds precairder wordt, terwijl miljoenen vluchtelingen zich voor langere tijd in andere Europese landen zullen moeten vestigen en toegang tot de arbeidsmarkt zullen moeten krijgen.

Hoewel regeringen, internationale organisaties, maatschappelijke organisaties en gemeenschapsleiders stappen hebben ondernomen om mensen te beschermen tegen mensenhandel, blijven er volgens het rapport lacunes bestaan als gevolg van de beperkte capaciteit om resultaten te boeken.