Support Trust for Africa Development (STAD)

https://www.s-t-a-d.org

Database

Name of organization/institution

Support Trust for Africa Development (STAD)

Website URL

https://www.s-t-a-d.org

Organization details

Organisatie van het maatschappelijk middenveld

Description of your organization/institution

STAD is een non-profitorganisatie die actief is in Uganda en Zuid-Soedan met een hoofdkantoor in Nederland met als missie het ondersteunen van kwetsbare en kansarme groepen in Noord-Oeganda en Zuid-Soedan op het gebied van onderwijs, marktgerichte vaardigheden voor zelfredzaamheid, empowerment van vrouwen en jongeren, capaciteitsopbouw voor het oplossen van conflicten in de regio.

Description of your main WPS related activities

Organiseren van workshops om te lobbyen bij lokale overheden, organisaties en andere belanghebbenden om bescherming van mensenrechten op te nemen. Dialogen en debatten over sociaal gendergerelateerd geweld (SGBV) tegen vrouwen en meisjes, gedwongen verplaatsing met de nadruk op de belemmeringen mogelijkheden Organiseren van bemiddelingsdialogen workshops om te lobbyen voor lokale autoriteiten om een wet tegen veediefstal en vroegtijdige / gedwongen en gearrangeerde huwelijken van meisjes negatieve traditionele en culturele praktijken, enz. Viering van internationale, nationale en religieuze evenementen als middel of instrument voor vredesopbouw ten behoeve van een "vreedzaam samenleven" in gemeenschappen Mobilisatie, sensibilisering en vorming van netwerken of fora van vrouwen en meisjes die zich bezighouden met activiteiten om in hun levensonderhoud te voorzien. Organiseren van vaardigheidstrainingen voor vrouwen, meisjes en jeugdgroepen die zich bezighouden met micro-, kleine en middelgrote economische ondernemingen (ondernemers). Organisatie van agro-vaardigheidstrainingen voor kwetsbare gezinnen, gemeenschappen en lokale boeren om duurzame milieuvriendelijke landbouw te bedrijven

Strategic outcome

1. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 2. Preventie - Conflictpreventie en preventie van gewelddadig extremisme, met inbegrip van daarmee verband houdend geweld tegen vrouwen en meisjes, zijn gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en gaan uit van het beginsel van menselijke veiligheid. Preventiebeleid en de uitvoering daarvan, 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, alsmede mannen en jongens, in en vanuit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, waaronder seksueel en gendergebaseerd geweld, 4. Hulp, wederopbouw en herstel - Voorzien in de behoeften van vrouwen en meisjes en bijdragen tot hun empowerment.

Type of Investment

Belangenbehartiging, Progammitisch

Country/Region

De Republiek Zuid-Sudan en Oeganda

Time Frame

5 jaar - 2025