St. Center for Civil Society and Democracy – Europe (CCSD-Europe)

Signatory Until 2021

Database

Name of organization/institution

St. Center for Civil Society and Democracy – Europe (CCSD-Europe)

Organization details

Maatschappelijke organisatie

Description of your organization/institution

De missie van CCSDE is het versterken van de rol van burgerleiders binnen en buiten Syrië die zich inzetten voor democratie, pluralisme en tolerantie. CCSDE houdt zich voornamelijk bezig met belangenbehartiging en het opbouwen van partnerschappen in Europa en onderhoudt contacten met Syrische diasporagemeenschappen in Europa om hen te betrekken bij vredesopbouwactiviteiten. CCSDE richt zich op empowerment en leiderschap van Syrische vrouwen en is ondertekenaar van het Nederlandse Nationale Actieplan voor Resolutie 1325 van de Verenigde Naties.

Description of your main WPS related activities

- Rapportage over gendergerelateerde kwesties om de bescherming van vrouwelijke mensenrechtenactivisten te verbeteren en de deelname van vrouwen aan vredesopbouw in Syrië te vergroten.

- Ondersteuning van de integratie van Syrische vrouwen in formele en informele vredesprocessen, initiatieven om hen kennis te laten maken met SCR1325 en het identificeren van onderwerpen voor een toekomstig Syrisch nationaal actieplan voor vrouwen, vrede en veiligheid.

Strategic outcome

1. 2. Participatie - Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, met inbegrip van conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw en bescherming; 3. Bescherming - Vrouwen en meisjes, evenals mannen en jongens, worden in en vanuit conflictsituaties beschermd tegen alle vormen van conflictgerelateerd geweld, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld. Hun rechten worden gewaarborgd en zijn afdwingbaar; 5. WPS Mainstreaming - Een genderlens wordt toegepast op elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering met betrekking tot vrede en veiligheid.

Sub-outcome 1

1.1 Betere voorwaarden voor gelijkwaardige en zinvolle participatie van vrouwen en meisjes; 1.2 Steun voor zinvolle participatie van vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenactivisten en vredesopbouwers die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid; 1.3 Vredesprocessen en vredesverklaringen zijn inclusief en bottom-up.

Sub-outcome 3

3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheid en rechtsstelsels.

Sub-outcome 5

5.4 Betere coördinatie van actoren op het gebied van vrede en veiligheid.

What type of investments will you make to contribute to the selected outcome(s)?

Belangenbehartiging, Progammitisch

Country/Region

Syrië, Midden-Oosten, Europa

What is the time frame for your pledged outcome(s) and investment(s)

5 jaar - 2025