Bestuur

De governance van NAP 1325-IV is in handen van de NAP 1325 oversight board. In de oversight board zitten het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nederlands Gender Platform WO=MEN (de twee NAP 1325-IV coördinatoren), de Ministeries van Defensie, Justitie & Veiligheid en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Twee jaarlijks roulerende maatschappelijke organisaties zijn ook vertegenwoordigd in de oversight board. Deze worden geselecteerd door de maatschappelijke organisaties die het NAP1325 hebben ondertekend. In 2023-2024 zijn Human Security Collective en Cultuur in Harmonie gekozen als leden van de toezichtsraad.

De Raad van Toezicht heeft drie functies met betrekking tot NAP 1325-IV:
(1) Het verbetert het bestuur, de jaarlijkse verslaglegging en de leeragenda van NAP 1325-IV.
(2) Het zorgt voor overheidssteun en tijdige politieke betrokkenheid.
(3) zij streeft naar meer publieke steun voor de WPS-agenda en naar kennisdeling.

De toezichtsraad komt om de twee maanden samen. Alle ondertekenaars kunnen onderwerpen inbrengen voor de agenda van de toezichtsraad. Samenvattingen van de vergaderingen van de toezichtsraad worden hier gepubliceerd:

15-06-2021

16-09-2021

13-01-2022

10-03-2022

12-05-2022

07-07-2022

29-09-2022

30-03-2023

06-07-2023